20 vuotta LASIK-leikkauksia

Teksti: ReFocus | Luokka: Laserleikkaus, Lasik

Joka vuosi Euroopassa tehdään 3,5 miljoonaa LASIK-leikkausta silmälaseista eroon pääsemiseksi. Opinion Healthin suorittamasta kansainvälisestä kyselystä, jossa oli tuhat osallistujaa, ilmeni, että 98 prosenttia LASIK-leikkauksen läpäisseistä suosittelisi lasertoimenpidettä epäröimättä muillekin. Muista kuin toimenpiteen läpäisseistä 69 prosenttia oletti toimenpiteen olevan turvallinen. Jäljelle jääneestä 31 prosentista kolmannes kaipasi päätöksentekoa varten enemmän tietoa, neljännekselle ongelmana oli leikkauksen hinta ja viidennes pelkäsi komplikaatioita. ESCRS:n (European Society of Cataract and Refractive Surgeons) puheenjohtaja José Güell kiteytti tulokset yhteen virkkeeseen: ”Vaikka LASIK onkin elämänlaatua muuttava toimenpide, ihmiset eivät vielä ymmärrä riittävästi, kuinka turvallinen ja tehokas tämä toimenpide nykyään on kokeneen silmäkirurgin suorittamana.”

Menu