Eroon silmälaseista myös yli 40-vuotiaana

Teksti: ReFocus Silmakeskus | Luokka: Ikänäkö

Käsitys, että yli 40-vuotiaille ei enää tehdä silmäleikkauksia, joilla pääsee eroon silmälaseista, on melko yleinen. Usein kuulee sanottavan: ”olen jo niin vanha, ettei silmilleni enää voi tehdä mitään”. Todellisuudessa ikä ei ole sellainen seikka, jonka perusteella voidaan päättää, onko eläminen ilman silmälaseja mahdollista vai ei.

Alle 45 vuoden iässä ratkaisuna on yleensä sarveiskalvon laserleikkaus: joko SMILE, LASIK tai ”viilloton” toimenpide. Poikkeuksena ovat vahvoja pluslaseja tarvitsevat, joille voidaan harkita kirkkaan mykiön vaihtoa jopa ennen 40. ikävuotta. Yhä enemmän asennetaan myös silmänsisäisiä piilolinssejä, joiden etuna näönkorjausleikkaukseen nähden on, että kudosta ei poisteta eikä kuivasilmäisyyttä muodostu.

Se, millainen silmäleikkaus on paras vaihtoehto päästä eroon silmälaseista yli 40-vuotiaana, riippuu useista tekijöistä. Plussan, miinuksen tai sylinterin ollessa suuri tulisi suosia mykiön vaihtoa, koska suuren taittovirheen korjaus vaatii suuren määrän sarveiskalvokudoksen poistoa. Pienen, paljon alle 2 dioptrian plussan tapauksessa valinta riippuu sarveiskalvon muodosta. Plussaa korjattaessa sarveiskalvoa kuperretaan, ja muodon ollessa litteähkö lopputulos on parempi kuin sellaisessa silmässä, jossa kuperuus on normaalia suurempaa. Miinuksen ollessa pieni tai keskisuuri voidaan harkita ikänäön FemtoLASIK ‑laserleikkausta 60 vuoden ikään asti sen mukaan, kuinka hyvin potilas sietää monovisiota. Likitaittoiset ovat tottuneet näkemään ilman laseja erittäin hyvin lähelle, mutta linssileikkauksessa silmään asennettava moniteholinssi on kuitenkin kompromissi, jossa valoenergia jaetaan eri polttopisteiden kesken ja lähelle katsominen voi sen vuoksi tuntua leikkauksen jälkeen hieman vaikeammalta kuin ennen. Ikänäön FemtoLASIK‑laserleikkauksessa tuotetaan parempi syvyysaisti erityisellä PRESBYOND, patentoidulla hiontaprofiililla, mikä auttaa korvaamaan mykiön jäykistymistä. Silmän taittokyky huomioiden sarveiskalvon muotoa muutetaan siten, että silmänpohjaan muodostuu pieni kaksoiskuva, joka aivotoiminnan joustavuuden ansiosta aistitaan kuitenkin yhtenä kuvana. Tilannetta voi verrata tekstiin, jossa osa kirjaimista on korvattu numeroilla mutta joka on siitä huolimatta luettavissa.

Jos potilas, jolle on suoritettu ikänäön FemtoLASIK, tarvitsee vuosien kuluttua kaihileikkauksen, hänelle ei tarvitse asentaa moniteholinssiä, vaan pieni monovisio normaaleilla yksiteholinsseillä riittää eri etäisyyksille näkemiseen. Ikänäön FemtoLASIK:in etuina linssileikkaukseen nähden on, että potilaan iän mukaan hyödynnetään vielä vuosikausia oman mykiön sujuvaa tarkennuskykyä eikä silmänpohjaan muodostu useaa polttopistettä, joista aivojen tulee selviytyä. Myös kontrastiherkkyys pysyy ennallaan, ja jos joissakin oloissa, esimerkiksi yöllä autoa ajaessa, kahden silmän ero onkin häiritsevä, sitä voidaan korjata laseilla. Monitehoisen tekomykiön rakenteesta johtuvaa valonlähteiden ympärillä näkyvää hohdetta ei kuitenkaan voida korjata laseilla. Toisaalta monitehoinen tai näköalueeltaan laajennettu tekomykiö on parempi vaihtoehto, jos mykiössä on jo ikäsidonnaisia kaihimuutoksia, jos sarveiskalvo on muodoltaan epänormaali tai jos esiintyy kuivasilmäisyyttä.

Meidän käytössä on nyt ainutlaatuinen teknologia, jolla voimme erottaa silmän optiikassa sarveiskalvon ja mykiön osuuden. Se auttaa meitä toteamaan mykiön ikämuutokset huomattavasti aikaisemmin kuin normaalilla mikroskoopilla tarkasteltaessa. Sen ansiosta pystymme myös päättämään paremmin, kumpi toimenpide – ikänäön FemtoLASIK -laserleikkaus vai linssileikkaus – tuottaa parhaan tuloksen silloin, kun potilas on yli 40-vuotias.

Sen, mikä ratkaisuista on paras juuri sinun silmillesi, voimme selvittää, kun ilmoittaudut tutkimuksiin.

Menu