Värvinägemisest

Autor: ReFocus | Kategooria: Nägemine

Värvinägemisest. Kõik inimesed ei näe värve täpselt ühtemoodi. Inimese silmapõhjas on kolme tüüpi rakke, mis on maksimaalselt tundlikud vastavalt kas punasele, rohelisele või sinisele. Kuna paljud värvinägemist määravad geenid paiknevad X-kromosoomis, siis on ainult ühte sellist omavatel sagedamini üks rakutüüp vigane ja seega värvidega oluliselt rohkem probleeme. Näiteks valgetest meestest on kuni 7 % erineva astme värvinägemishäiretega, sagedamini vigane kas punase või rohelise värvi tajumine. Samas võiks igas luurerühmas olla üks värvinägemise häirega mees, sest maskeerimisriietuses vaenlast märkavad nad hõlpsamini :)

Kes aga sugupoolte ja loomariigi vahele tahab paralleele vedada, võib argumendina kasutada tõsiasja, et enamusel loomadest on silmas kahte tüüpi värve tajuvaid fotoretseptoreid, seevastu roomajatel ja lindudel aga nelja tüüpi. Uuringutes on nimelt leitud et kuni 3% naistel on lisaks kolmele tavapärasele veel neljas rakutüüp, mis võib teoreetiliselt suurendada nende värvide tajumise võimet. Kas need naised aga teistest paremini teavad, mida mehed tahavad, vajab veel uurimist.

Menu